World Horses

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, als ook ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, laatst gedeponeerde versie. 

Op onderwerpen die in onze algemene voorwaarden niet worden behandeld, zijn voor transporten binnen Nederland de Algemene Vervoerscondities (AVC) van toepassing. Op Internationale transporten zijn de CMR-condities van toepassing, daar waar deze een aanvulling vormen op onze algemene voorwaarden.

De bijgevoegde downloads van Voorwaarden hebben betrekking op de navolgende bedrijven:

World Horse Transport BV
KvK 76595226

World Horse Export BV
KvK 81984049

World Horse Stables BV
KvK 861569246

 

Privacy Statement

Bij ons zijn uw gegevens in veilige handen!

 

Geachte relatie,

 

We vinden uw privacy erg belangrijk en daarom willen wij helderheid verschaffen over de gegevens die wij verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie. Daarom hebben we onze privacyverklaring conform de nieuwe wetgeving aangepast.

Die aanpassing hebben we doorgevoerd om te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld door de strenge nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR), een wet die is aangenomen in Europa en al enkele jaren geleden in werking getreden. Hierdoor wordt uw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd.

Bij World Horses BV en haar onderliggende bedrijven gaan wij zorgzaam om met uw gegevens.

Als gebruiker van onze diensten, hebben wij uw data geregistreerd, bewaard en beveiligd. Deze data hebben wij nooit aan derden verkocht en dat zullen we ook nooit doen. Uw gegevens kunnen wel aan derde partijen worden doorgegeven in het kader van onze professionele activeiten, om de opdrachten van u en andere klanten correct uit te kunnen voeren.

U kan onze volledige nieuwe privacy policy hieronder online raadplegen.

Heeft u vragen hieromtrent? Aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen via info@world-horses.com

World Horses, uw partner in het veilige en professionele vervoer van uw paard!

 

Met vriendelijke groeten,

Team World Horses